Huurrecht in een studentenhotel?

Leiden bepaalt: studentenhotels vallen onder huurrecht

De gemeenteraad in Leiden heeft bepaald dat studentenhotels in Leiden zich aan het huurrecht moeten houden. Dit besluit is genomen naar aanleiding van het voornemen van de Universiteit Leiden een studentenhotel te openen. In andere gemeenten worden studentenhotels momenteel nog als daadwerkelijke hotels beschouwd en vallen ze dus niet onder het huurrecht. Wel wordt in verschillende studentensteden overwogen om de hotels onder het huurrecht te laten vallen. In dit blog lees je er meer over.

’Een recht, geen optie’

Het aantal internationale studenten dat in Nederland verblijft, neemt nog altijd toe. Daarmee wordt voor hen de uitdaging om huisvesting te vinden ook steeds groter. Studentenhotels spelen hier handig op in en bieden inmiddels in meerdere Nederlandse studentensteden kamers aan. Onder meer in Utrecht, Amsterdam, Groningen en Den Haag. Bovendien zijn er plannen om dergelijke hotels te laten verrijzen in onder meer Enschede, Maastricht en dus Leiden. De Landelijke Studentenvakbond ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan. Zij wijzen onder meer op de hoge huurprijzen, die in sommige gevallen oplopen tot 1250 euro voor een kamer van negentien vierkante meter. Dit is twee tot drie keer het bedrag dat wettelijk is toegestaan voor een dergelijke kamer. Bovendien genieten de ‘huurders’ volgens de vakbond geen enkele vorm van wettelijke bescherming. De vakbond beschouwt het besluit van de Leidse gemeenteraad dan ook als bemoedigend, maar hoopt vooral ook dat andere plaatsen hier een voorbeeld aan zullen nemen. Zo stelt Desi Gielkens, bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), tegenover de Nationale Onderwijsgids dat kamernood nooit een reden mag zijn om huurrecht als een optie te gaan beschouwen. Ook niet in het geval van buitenlandse studenten. Momenteel wordt er in onder meer Groningen door de studentenvakbond op aangedrongen dat studenten die in het studentenhotel verblijven de beschikking krijgen over een huurcontract.

Nog een hoop te winnen

Los van de kwestie rond studentenhotels is er voor nog veel meer studenten een hoop te winnen op het gebied van huurrecht. Zo blijkt dat studenten nog regelmatig onwetend zijn over de rechten en plichten waarover zij beschikken, zoals onlangs bijvoorbeeld gemeld door het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ). Huisjesmelkers blijken hier gretig van te profiteren, bijvoorbeeld door huurprijzen te vragen die het wettelijk maximum overschrijden. Ben of ken jij een student die vermoedelijk te maken heeft met overtredingen van het huurrecht? In veel gevallen kun je dan rekenen op vrijblijvend advies over eventuele juridische stappen die je kunt ondernemen. Bijvoorbeeld bij een in huurrecht gespecialiseerd advocatenbureau.