Huurovereenkomst ontbinden?

Hoe kunt u een huurovereenkomst ontbinden?

Verhuurt u een woonruimte en wilt u de huurovereenkomst ontbinden? Dan heeft u vast al ontdekt hoe lastig dit is. Als u de huurovereenkomst wilt laten ontbinden, dan moet u hier een reden bij vermelden. Hierbij kunt u enkel redenen opgeven die in de wet worden vermeld. U kunt een huurcontract beëindigen op grond van de volgende redenen:

  • Huurachterstand
  • Een wietplantage
  • Illegale onderverhuur
  • Dringend eigen gebruik
  • Overlast

Op al deze gronden kan er bij de kantonrechter een ontbinding van het huurcontract worden gevorderd. Als u een huurcontract wilt beëindigen op grond van een reden die niet in de wet staat vermeld, dan kan de huurder dit weigeren. Huurders worden wettelijk beschermd en hebben diverse rechten. Dit wordt huurbescherming genoemd. U kunt een huurcontract dus niet zomaar stopzetten.

Nieuw wetsvoorstel is een uitkomst

Dankzij het ‘Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015’ wordt hier nu verandering in gebracht. Dit wetsvoorstel is een uitkomst voor huurders en verhuurders die tijdelijk willen huren of verhuren. Er kan dan tijdelijk een huurcontract worden afgesloten dat na afloop van de huurperiode automatisch eindigt. Als verhuurder hoeft u de huurovereenkomst dus niet meer te ontbinden en u hoeft ook geen reden op te geven. Een huurcontract voor een bepaalde tijd is dan ook echt tijdelijk.

Voordeel voor verhuurders

Het wetsvoorstel werkt vooral in het voordeel voor de verhuurders. Hiermee wil het kabinet de flexibiliteit op de huurmarkt verbeteren. Het voorstel zorgt voor een snellere doorstroming bij de woningverhuur. Het tijdelijke huurcontract kan worden gezien als een soort proefperiode voor de huurder.

Eenmalig een tijdelijk huurcontract afsluiten

Wilt u een zelfstandige woonruimte verhuren, zoals een huis of appartement? Dan mag u volgens het wetsvoorstel eenmalig een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar afsluiten. Als u een onzelfstandige woonruimte verhuurt, zoals een kamer, dan mag u eenmalig een contract afsluiten van maximaal 5 jaar. Als u wilt dat het contract na afloop van de afgesproken huurperiode eindigt, dan moet u de huurder hier wel van op de hoogte stellen. Dit moet u ruim op tijd doen. U mag dit niet eerder dan drie maanden en niet later dan één maand voor de beëindiging doen. Als u dit niet doet, dan wordt de overeenkomst een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Tijdelijk huurcontract is eenmalig

Het tijdelijke huurcontract mag dus maar een keer worden afgesloten. Iedere huurovereenkomst die aansluitend daarop volgt, wordt een contract voor onbepaalde tijd. Op grond van het huurrecht wordt het dan lastiger om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Het is onmogelijk om twee opeenvolgende huurovereenkomsten voor een bepaalde tijd van twee jaar te sluiten. De overeenkomsten samen duren maximaal 4 jaar, maar het tweede huurcontract wordt dan automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Doorvoering wetsvoorstel

Het kabinet streeft ernaar om dit wetsvoorstel in juli 2016 door te voeren. Huurcontracten die voor deze datum zijn gesloten, blijven volgens de huidige wetgeving gelden. Als u nieuwe huurcontracten wilt afsluiten, dan is het een advies om al rekening te houden met deze toekomstige regeling.

Een huurrecht advocaat helpt u

In de toekomst wordt het dus gemakkelijker om een huurcontract te beëindigen. Als u de huurovereenkomst wilt laten ontbinden, dan kunt u hiervoor advies inwinnen. Dit kunt u doen bij een huurrecht advocaat. Deze vertelt u precies op welke gronden het mogelijk is de huurovereenkomst te ontbinden.