Werkgevers makkelijk met concurrentiebeding in arbeidscontracten

Steeds vaker geschillen over arbeidscontracten

Tegenwoordig kiezen veel bedrijven ervoor om een concurrentiebeding contractueel vast te leggen. In het verleden werkte veel mensen jaren voor hetzelfde bedrijf. Tegenwoordig, en zeker met het aantrekken van de economie, wisselen werknemers steeds vaker van baan. Hierdoor zorgen clausules zoals een concurrentiebeding steeds vaker voor arbeidsconflicten. Veel bedrijven nemen standaard zo’n clausule op in het contract. Er zouden minder arbeidsconflicten ontstaan als hier zorgvuldiger mee wordt omgegaan. Het is ook verstandig om per individueel geval te bekijken of zo’n clausule noodzakelijk is.

Wie heeft er gelijk bij een arbeidsconflict

In een arbeidsconflict zijn er altijd twee partijen die hun gelijk proberen te behalen. Maar wie heeft gelijk? Als u het conflict voor laat komen bij de rechter, zal deze bepalen wie er gelijk heeft en wie niet. In principe is het zo dat je als je contractueel tot bepaalde afspraken bent gekomen, dit ook bindend is. De rechter zal dan ook het contract als input gebruiken tijdens zijn beslissing. Echter bij twijfel zal over het algemeen de werknemer in het gelijk worden gesteld.

Geef werknemers een financiële compensatie

Sinds 2015 is het verboden om voor tijdelijke contracten een clausule over concurrentiebeding op te nemen in het contract. Maar er zijn ook situaties waar de werkgever wel daadwerkelijk baat heeft bij het opnemen van zo’n clausule. Je kunt beter bedrijven triggeren door hun werkgevers een financiële compensatie te bieden tijdens de periode van concurrentiebeding. Hierdoor wordt een clausule niet meer standaard opgenomen en heeft de werkgever meer kans dat deze overeind blijft in een procedure. Dit komt mede doordat de werkgever dan laat zien dat het de werkgever iets waard is.

Het concurrentiebeding en de cao

Het is niet altijd zo dat een concurrentiebeding in de cao is opgenomen. Echter kan een cao wel een regeling bevatten die het voor de gebonden werkgever onmogelijk maakt een concurrentiebeding te handhaven of aan te gaan. De werkgever wordt verplicht de cao tegen zowel gebonden als niet gebonden cao medewerkers na te komen. Het is dan ook niet mogelijk voor een werkgever om dan een concurrentiebeding af te dwingen.

Minder arbeidsconflicten

Wij hopen dat wij door het schrijven van dit blog ervoor kunnen zorgen dat er minder arbeidsconflicten ontstaan. Dit is zowel voor de werknemer als de werkgever beter. Door duidelijke afspraken te maken en het concurrentiebeding individueel per werknemer te bekijken, zullen er in de toekomst minder arbeidsconflicten ontstaan.