Een grafsteen plaatsen? Denk ook aan een grafsteenverzekering!

De grafsteenverzekering

Een overlijden is een nare gebeurtenis. Heeft u al een grafsteen uitgezocht? Wellicht is het dan ook slim om na te denken over een grafsteenverzekering. In dit blog vertellen wij u wat deze verzekering precies inhoudt komt u meer te weten over het belang hiervan.

Wat is een grafsteenverzekering?

Niet iedereen weet wat een grafsteenverzekering inhoudt. Misschien denkt u dat dit de kosten van een grafsteen dekt, maar dit is niet het geval. In dit geval kunt u beter kiezen voor een uitvaartverzekering waarbij de kosten van de begrafenis en grafsteen gedekt worden. Een grafsteenverzekering dekt schade die aan de grafsteen is ontstaan ten gevolge van storm, diefstal of vandalisme.

Toename van vandalisme

Wanneer u als nabestaande regelmatig het graf van uw dierbare bezoekt, wenst u uiteraard dat de grafsteen in de best mogelijke staat blijft verkeren. Dit kan echter ook een urn of gedenkteken betreffen. Begraafplaatsen werden altijd gezien als heilige grond, maar vandalisme doet helaas steeds vaker z’n intrede. Dit is al een naar fenomeen, maar al helemaal indien het grafmonument van uw dierbare wordt verwoest. Een grafsteenverzekering dekt de schade van vandalisme, maar ook van diefstal. Ja, ook dat komt tegenwoordig steeds vaker voor. Ook door beschadiging van het grafmonument door storm, kan een grafsteenverzekering uitkomst bieden.

Waar let u op bij het afsluiten van een verzekering?

Wanneer u een grafsteenverzekering afsluit, kunt u dit als nabestaande zelf doen. Het kan ook zijn dat de overledene voor het overlijden al zijn/haar voorkeuren heeft vastgelegd. Houd bij het afsluiten van de grafsteenverzekering rekening met het feit of deze wel/niet volledig gedekt wordt. Vraag welke soort grafmonumenten hieronder vallen, of accessoires ook gedekt worden en wat de vergoedingen bij schade zijn. Aan de hand hiervan kunt u een gedegen keuze voor een grafsteenverzekering maken.

Is een grafsteenverzekering wel/niet nodig?

Twijfelt u of een grafsteenverzekering wel nodig is? Bedenk dan eerst of u zelf eventueel geld achter de hand heeft om schade aan een grafsteen te herstellen. Of sluit u liever elk risico uit en wilt u de kosten voor eventuele schade het liefst gedekt zien? De kans dat uw grafmonument beschadigd raakt is niet heel groot. Dit houdt echter niet in dat dit niet gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een hevige storm, waardoor een boom op de grafsteen terechtkomt. Het is een kwestie van afwegen of u zelf risico wenst te dragen of niet. De premie van een grafsteenverzekering is echter vrij laag. Ga te rade bij een grafsteenverzekering en laat u informeren over de mogelijkheden.