Grote milieuschade kan voorkomen worden

Goed ontwikkelde kennis in Nederland over milieueffecten

Schade expertise is in Nederland een goed ontwikkeld vakgebied. We leven in een klein land waar de ruimte schaars is. Dan is het logisch dat we deze ruimte goed willen benutten en zeker geen last willen hebben van het onbruikbaar zijn van een gebied, groot of klein, door milieuschade. Juist om te voorkomen dat we grote milieuschade oplopen zijn onze regels streng en hebben we professionele bedrijven die een hoog niveau op het gebied van schade expertise hanteren. De milieueffecten hebben we razendsnel in kaart. Als er dreigende schade aankomt zijn we er als de kippen bij om dit te onderzoeken. Niet verwonderlijk is het dus dat ons bedrijfsleven en de overheid schade expertise uiterst serieus neemt.

Grote internationale verschillen

Schade expertise is een vakgebied dat in sommige landen bewust niet tot ontwikkeling wordt gebracht. De economische factoren zijn groot. Schade expertise is helemaal niet gewenst in Nigeriaanse regio’s waar olie wordt gewonnen. Het liefst wordt er door lokale stamhoofden alleen maar geld verdiend en worden de ogen gesloten voor nare milieueffecten. De schade expertise had hier voor mooie resultaten kunnen zorgen en verdere milieuschade weten te voorkomen. Helaas zijn de economische factoren zo groot dat de schade expertise mijlenver verwijderd blijft van een zuivere en objectieve aanpak. Nigeria is hierbij slechts een voorbeeld. Heeft u onlangs de Chinese rivier gezien die volledig roodgekleurd zich door het landschap slingerde? Schade expertise? Volgens de directie van de lokale nikkelfabriek was dat niet nodig en vooral niet, omdat het zeker niet te maken kon hebben met de verwerking van nikkel. De boodschap werd gebracht zonder een spoor van twijfel. Dan zijn we als Nederlanders natuurlijk die eersten die roepen dat we dat verhaal niet geloven. Natuurlijk is die rivier met nikkel vervuild! Dat kan echter pas blijken na een gedegen schade expertise. Pas de schade expertise kan bewijs leveren voor de werkelijkheid. We mogen ons gelukkig prijzen met de waarden die we als samenleving hechten aan het vinden van de waarheid. Dan is het natuurlijk logisch dat onze specialisten in schade expertise zeer goed hun vak verstaan en wereldwijd zorgen voor een hoge standaard in kwaliteit.

Milieuschade. De meest voorkomende vormen

Milieuschade doet zich in een aantal sector vaker voor dan in andere. Schade expertise is zeker gewenst op de volgende onderwerpen en sectoren:

  • In de petrochemische industrie
  • Op tankerparken
  • Bij bodemsanering
  • Bij het aantreffen en saneren van asbest
  • In de agrarische sector

Een voorbeeld van specialisten in schade expertise
Er zijn veel goede specialisten in schade expertise in Nederland. Op deze website vindt u een voorbeeld van een bedrijf dat nationaal en internationaal flink aan de weg timmert op het gebied van het inzetten van schade expertise.