Stevig materiaal in de bouw is essentieel voor succes en veiligheid

Degelijk beton zorgt voor veiligheid

Betonwerken zijn zowel bij de aanleg als bij het onderhoud of herstel een belangrijk onderdeel van een totale constructie. Zijn de betonwerken van de beste kwaliteit? Heeft de aannemer rekening gehouden met de lokale omstandigheden? Is er efficiënt gewerkt, waardoor bezuinigd kan worden op de kosten? Zonder dat dit afbreuk doet aan de gevraagde kwaliteit? Er zullen bouwbedrijven zijn die deze vragen niet altijd positief kunnen beantwoorden. Dat is spijtig, omdat de veiligheid van velen dient te worden gegarandeerd bij ieder soort bouwproject. Uiteraard zijn dan de betonwerken en de staat waarin deze verkeren hierbij essentieel. Niemand wil immers dat er ineens een balkon afbreekt of bijvoorbeeld de scheuren in een vloer zorgen voor onveilige situaties?

Controle en fraude

Nederland is een land waar we zorgvuldig omgaan met betonwerken. Er zijn strenge regels die de kwaliteit en veiligheid moeten waarborgen. De incidenten die met slechte betonwerken in Nederland plaatsvinden zijn minimaal. Als er al iets fout gaat dan is dat veelal te wijten aan een constructiefout van jaren geleden of de impact van externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de gaswinning in Groningen. We mogen ons gelukkig prijzen met de kwaliteit van onze specialisten in betonwerken. De controle vanuit de sector en de overheid is goed en er wordt door consumenten en zakelijke opdrachtgevers goed gekeken naar de beste bouwbedrijven om de betonwerken te realiseren. In sommige landen is dat soms heel anders. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Denk hierbij vooral aan corruptie in landen als India en Bangladesh, waardoor inferieure betonwerken worden aangelegd. Er is dan soms weinig nodig om hele gebouwen in te laten storten.

Toepassingen bij betonwerken

We noemen u een aantal voorbeelden van betonwerken die vaak worden gebruikt in de bouw. Deze toepassing van betonwerken worden door zowel particulieren als ondernemers gevraagd:

  • Aanleg van tunnels
  • Betonwerken voor bedrijfsvloeren en vloeren in woningen
  • Garagevloeren
  • Erfverharding
  • Strokenfundering

Ieder soort betonwerk is essentieel voor het succes van een totaal bouwproject. Immers, als de betonwerken niet helemaal in orde zijn heeft dit invloed op scheefzakken en schade aan de betonwerken zelf en alles wat daarmee in verband staat.

Kies voor een professional in betonwerken

Het goed omgaan met betonwerken is dus belangrijk voor uw totale bouwproject of losse opdracht voor betonwerken. Kies daarom voor een specialist. Bekijk dan eens de website van Stoffelen van Weert (www.aannemer-bouwbedrijf-eindhoven.nl). Een voorbeeld van een bouwbedrijf dat betonwerken tot een van haar specialismen mag rekenen.