Het Nederlands arbeidsrecht: de h-grond

De verhouding tussen werkgever en werknemer

Het arbeidsrecht in Nederland is het rechtsgebied dat de verhoudingen tussen werkgever en werknemer vastlegt. Op het moment dat een werknemer zich aan werkgever verbindt door middel van een arbeidsovereenkomst, valt deze relatie juridisch gezien onder het arbeidsrecht. Vanaf dat moment zijn alle arbeidsrechtelijke regels en wetten van toepassing. Zeker in het geval van ontslag, biedt het arbeidsrecht kaders waarbinnen met name de werknemer beschermd wordt. Toch blijkt hier nog vaak opschudding over te ontstaan.

Ontslaggronden in het Nederlandse arbeidsrecht

Doorbetaling van loon bij ziekte, bescherming bij ontslag: het zijn allemaal zaken die in het arbeidsrecht zijn vastgelegd. De wet kent 8 gronden (redenen), op basis waarvan de werkgever aan de kantonrechter kan vragen om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Denk aan disfunctioneren of verwijtbaar handelen van de werknemer. Deze ontbindingsgronden scheppen een kader, waarbinnen de kantonrechter kan beoordelen of de arbeidsovereenkomst al dan niet ontbonden dient te worden. Dit geldt echter niet voor de ontbindingsgrond, genaamd h-grond. De h-grond is een soort restcategorie, bedoeld voor situaties die niet binnen de overige 7 concrete gronden te plaatsen zijn. Een soort ontslaggrond voor ‘andere omstandigheden’.

Een beroep doen op de h-grond

Hoewel de naam restcategorie misschien anders doet vermoeden, dient een beroep op de h-grond voldoende te worden onderbouwd. Deze grond mag niet als een soort reparatiemiddel worden gezien, wanneer andere ontbindingsgronden niet in acht kunnen worden genomen. Ter onderbouwing zal moeten worden aangevoerd waarom de ‘andere omstandigheden’ dienen te leiden tot een beëindiging van het dienstverband.

Juridisch advies is verstandig

Kortom: het Nederlandse arbeidsrecht en ontslagrecht is voor een leek vrij ingewikkeld. Heeft u als werkgever of werknemer te maken met een dreigend ontslag? Dan is het altijd zeer verstandig om u juridisch bij te laten staan in de vorm van hulp van een advocaat. Het helpt u bij het opstellen van een sterk dossier. De advocaat kan voor u uitzoeken of een beroep op de h-grond voldoende voeten in aarde heeft om een arbeidsovereenkomst te laten beëindigen.