Wat is nu eigenlijk een veiligheidsinformatieblad voor gevaarlijke stoffen?

Veiligheidsinformatieblad gevaarlijke stoffen

Het Vib oftewel het veiligheidsinformatieblad, wordt als communicatiemiddel gebruikt om als leverancier te communiceren over gevaarlijke stoffen naar de gebruiker van de stoffen. Het Vib is naast het etiket het belangrijkste middel om informatie te geven over eventuele gevaren en risico’s. Wereldwijd is een Vib gestandaardiseerd en de informatie is vaak zeer technisch. Het toont namelijk informatie over de stoffen die erin zitten en over de gevaren hiervan. Deze informatie is verdeeld in een zestiental rubrieken. Het wordt door de REACH-verordening en de Arbo-regelgeving verplicht aan de ontvanger om serieus met de Vib om te gaan. Het is de werkgever verplicht om met de Vib ervoor te zorgen dat de werknemers zo min mogelijk risico lopen als ze met het product werken.

Wat moet u doen met de opgestelde Vib?

Over het algemeen is de informatie in het Vib te technisch voor de werkvloer. Want hierin staan vooral veel chemische termen beschreven. Er wordt van u als werkgever dan ook verwacht dat de Vib’s niet alleen goed gearchiveerd worden, maar dat deze ook gebruikt worden. Het wordt van u als werkgever verwacht dat u de informatie die in de Vib staat volledig begrijpt en dat hierdoor de risico’s van gevaarlijke stoffen beperkt worden. Het is dan ook uw taak om uw werknemers te beschermen en te informeren over de risico’s en gevaren van gevaarlijke stoffen. Kortom, u bent als werkgever de vertaler van het Vib naar uw werknemers.

De veiligheidsinstructies

In eerste instantie dient u goed in kaart te brengen met welke gevaarlijke stoffen uw medewerkers moeten werken en hoe de werkplek is ingericht. Hiervoor moeten vragen beantwoord worden zoals: Zijn de nodige voorzieningen op het werk aanwezig om problemen te voorkomen? Wat is het opleidingsniveau van uw medewerkers? En wat zijn de werkzaamheden die met de gevaarlijke stoffen verricht dienen te worden?

Neem het Vib serieus

Een veiligheidsinformatieblad gevaarlijke stoffen dient zeer serieus genomen te worden. Zo worden problemen in de toekomst voorkomen en draagt u bij aan de veiligheid van uw werknemers. Wij hopen u met dit blog te attenderen op de noodzaak van een veiligheidsinformatieblad gevaarlijke stoffen. Lees en begrijp de informatie goed. Zodat u dit kundig kunt vertalen naar uw werknemers.