Wat is ISO certificering?

Als u een ISO certificering moet behalen

De ISO certificering. Het is een bepaald certificaat waar ondernemingen in sommige branches aan moeten voldoen. Zo bestaan er voor zowel de zorg als bijvoorbeeld de ICT specifieke ISO certificeringen. Welke moet u behalen voor uw bedrijf? Waar moet uw bedrijf aan voldoen als u dit certificaat wilt ontvangen? En hoe borgt u dat uw onderneming aan de gestelde eisen uit de certificering blijft voldoen? Lees in dit blog wat u staat te wachten als u een ISO certificering wilt behalen.

Verschillende soorten ISO certificering

De ISO certificering geldt als een overall certificaat. Elke branche heeft zijn eigen certificaat en daarmee normen. Hierbij een overzicht van verschillende varianten:

  • Kwaliteit
  • ICT
  • Veiligheid
  • Milieu

Vraag bij een gespecialiseerd bureau in certificering welke variant voor uw onderneming geschikt is.

Wanneer ontvangt een bedrijf het ISO certificaat?

Een bedrijf ontvangt het ISO certificaat als het voldoet aan alle eisen die in de ISO certificering staan. Om aan te tonen dat het voldoet aan deze eisen, dient de organisatie van een bedrijf haar bestaande managementsysteem kritisch te laten beoordelen. Zo kan het, indien nodig, bestaande procedures en processen conform de norm aanpassen. Het is aan te raden voor deze toets een gespecialiseerd bureau in ISO certificeringen in te huren. Ongeacht voor welke ISO kwaliteitsnorm u een certificaat wilt behalen, de toetsing verloopt altijd op dezelfde manier.

Zo verloopt een certificeringstraject

Een certificeringstraject bestaat uit 3 fases:

  • Fase 1 audit: beoordeling van het managementsysteem
  • Fase 2 audit: managementsysteem wordt getoetst tegen de norm
  • Certificeringsbesluit: er wordt een besluit genomen over de certificering

In Fase 1 wordt de documentatie van uw managementsysteem grondig doorgelezen. Ook wordt er gecontroleerd of uw organisatie gereed is voor de audit in fase 2. Na fase 1 ontvangt u een samenvattend verslag van de bevindingen, inclusief eventuele benodigde aanpassingen. In fase 2 wordt getoetst of het geïmplementeerde managementsysteem doeltreffend is en op de juiste wijze wordt toegepast in de praktijk. Afsluitend van deze initiële audit (fase 1 en 2) volgt een rapport. Hierin staat het resultaat, de conclusie en aanbeveling met betrekking tot de certificatie.

Voldoet uw onderneming aan de ISO certificering?

Wilt u graag een of meerdere ISO certificeringen behalen met uw bedrijf? Schakel een gespecialiseerd bureau in dat u kan adviseren en begeleiden naar het gewenste ISO certificaat. Zij controleren graag wat er moet gebeuren om de ISO certificeringen te behalen en behouden.